CreoStar Construction som byggföretag utför själva och med kreativitet,design,kvalitet,helhetstänkande lösningar allt från själva byggandet och projekterande till interiör och utemiljöer

CreoStar Construction förmedlar, offererar, bemannar, fakturerar åt partners och klienter

Creostar Construction  erbjuder alla företag med anknytning till byggnation, entreprenad, ute- och innemiljö för en årlig avgift.